Μια πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφηκε στον ΟΤΕ μεταξύ Διοίκησης και εκπροσώπων των εργαζομένων για το ωράριο εργασίας στα εμπορικά καταστήματα του ΟΤΕ. Με τη ΕΣΣΕ αυτή, Διοίκηση και εργαζόμενοι βάζουν έμπρακτα τις ανάγκες των πελατών στο επίκεντρο της λειτουργίας της εταιρείας.

Η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει ότι:

  • Οι πελάτες θα εξυπηρετούνται καλύτερα, καθώς τα καταστήματα του ΟΤΕ θα είναι ανά πάσα στιγμή πλήρως στελεχωμένα.
  • Οι εργαζόμενοι θα διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους, καθώς δεν θα εργάζονται με διακεκομμένο ωράριο 3 ημέρες την εβδομάδα.
  • Η εταιρεία θα μπορεί να οργανώνει αποτελεσματικά την παρουσία των υπαλλήλων στα καταστήματα βάσει των αναγκών.

Σύμφωνα με την ΕΣΣΕ, το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων στα μεγαλύτερα καταστήματα του ΟΤΕ υπολογίζεται πλέον με βάση το σύνολο των ωρών εργασίας σε επίπεδο τριμήνου. Οι εργαζόμενοι θα εργάζονται από 3 έως 9 ώρες ημερησίως, με το πρόγραμμα εργασίας να είναι μηνιαίο. Στην περίπτωση μειωμένης ή αυξημένης εργασίας, οι τυχόν επιπλέον ή λιγότερες ώρες εργασίας θα συμψηφίζονται με αντίστοιχα μειωμένη ή αυξημένη εργασία εντός του ίδιου τριμήνου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη επιχείρηση υψηλών επιδόσεων που βάζει τον πελάτη στο επίκεντρο, συνεχίζεται. Το νέο μοντέλο ωραρίων εργασίας στα καταστήματα, που συμφωνήθηκε με την ΟΜΕ-ΟΤΕ, είναι ένα από τα πλέον καινοτόμα στην ελληνική αγορά. Η ΕΣΣΕ αυτή αποδεικνύει την προσήλωση της Διοίκησης και των εργαζομένων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μέσα από σύγχρονες λύσεις για τον ΟΤΕ της νέας εποχής».

Facebook Comments