Σε κέρδη επέστρεψε το 2017 η RWE υποβοηθούμενη από τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα στην ενεργειακή της μονάδα στην Ευρώπη.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,9 δις. ευρώ το 2017 έναντι ζημίας 5,7 δισ. ευρώ το 2016. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερη των εκτιμήσεων των αναλυτών που τοποθετούσαν τα κέρδη στα 2,37 δις. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1,23 δις. ευρώ έναντι 777 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Facebook Comments