Καμιά προσφορά δεν κατατέθηκε αν και παρήλθε η προθεσμία που είχε θέσει το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 5% του ΟΤΕ.

Με βάση τη συμφωνία μετόχων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Deutsche Telekom, που ελέγχει το 40% του ΟΤΕ, το ΤΑΙΠΕΔ θα καλέσει τους Γερμανούς ώστε να αποκτήσουν το πρόσθετο 5%.

Η τιμή στην οποία μπορούν να αποκτήσει η Deutsche Telekom το 5% είναι η μέση τιμή της μετοχής τουτου οργανισμού στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις. Εχουν, μάλιστα, προθεσμία 30 ημερών ώστε να απαντήσουν αν θα ασκήσουν το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Facebook Comments