Προαιρετική πρόταση επαναγοράς προς τους κατόχους τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier One Securities), τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier II Securities) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II Securities) απηύθυνε η Alpha Bank.

Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας σειράς προτάσεων για την ενίσχυση των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων [core tier I capital base] της τράπεζας, σε συνέχεια της από 27 Νοεμβρίου 2012 ανακοίνωσης του Eurogroup αναφορικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται στην ελληνική οικονομία.

Η προθεσμία που δίνεται στους κατόχους των τίτλων είναι μέχρι τις 9 Μαΐου 2013.

Facebook Comments