Την απόρριψη της αίτησης που είχε κατατεθεί για ειδική εκκαθάριση επιβεβαιώνει σε σχετική της ανακοίνωση η Alapis.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, επί της αίτησης υπαγωγής της στην προβλεπόμενη εκ του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 διαδικασία Ειδικής Εκκαθάρισης, εξεδόθη η υπ’αριθμόν 395/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απορρίπτει την αίτηση.

Facebook Comments