Η παραγωγή του κλάδου της παραγωγής ενδυμάτων & υποδημάτων το 2013 σημείωσε κάμψη για έκτη συνεχόμενη χρονιά, επιδεικνύοντας όμως σαφή επιβράδυνση έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2014 προκύπτει νέα επιδείνωση του ρυθμού κάμψης, όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νικολαΐδη Αλέξη, Economic Research & Sectoral Studies Analyst, η παραγωγική δραστηριότητα του τομέα της ένδυσης το τελευταίο έτος υποχώρησε περαιτέρω κατά 6,1% (έναντι πτώσης 11,2% το 2012), ενώ τους πρώτους 7 μήνες του 2014 σημείωσε νέα κάμψη 9,3% σε ετήσια βάση. Συνολικά, σε σχέση με το 2008 η παραγωγή έχει υποχωρήσει κατά 60,5%, λόγω της συνεχούς συρρίκνωσης των προηγούμενων χρόνων.

Ίδια εικόνα παρατηρείται και στον τομέα του υποδήματος, με τη συνολική κάμψη της τελευταίας πενταετίας να διαμορφώνεται σε 65%. Πάντως το 2013 σημειώθηκε οριακή άνοδος, ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2014 η παραγωγή υποχώρησε περαιτέρω κατά 13,4%.

Παράλληλα, το 2013 ο κλάδος της ένδυσης εμφάνισε τις πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης και μικρής ανόδου της ζήτησης. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 3,3% μετά από υποχώρηση 6 διαδοχικών ετών, υποδεικνύοντας της ομαλοποίηση της αγοράς μετά το καλοκαίρι.

Επιπλέον, η εξέλιξη της δραστηριότητας της αγοράς ένδυσης σε όρους αξίας εκφράζεται από το δείκτη κύ-κλου εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Ο κλάδος το 2013 σημείωσε ήπια άνοδο 1,5%, μετά από διψήφιους ρυθμούς κάμψης τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που οφείλεται στη διαφοροποίηση της προϊοντικής βάσης πολλών εταιρειών σε ακριβότερα ενδύματα και στην ενίσχυση της εξαγωγικής επίδοσης στα πλεκτά ενδύματα.

Ωστόσο, οι αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ύφεσης αντανακλώνται στο σημαντικό αριθμό εταιρειών που διέκοψαν τη λειτουργία τους, ενώ αρκετές μετατράπηκαν σε πλήρως εισαγωγικές / εμπορικές. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει σε διαδικασίες προστασίας από τους πιστωτές λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις έναντι τραπεζών, προμηθευτών κ.λπ.

Τα ενδύματα και υποδήματα χαμηλού κόστους από ασιατικές χώρες εμφανίζουν υψηλή εισαγωγική διείσδυση, με πλεονέκτημα τη χαμηλότερη τιμολόγηση έναντι των αντίστοιχων επωνύμων ελληνικών προϊόντων.

Οι εταιρείες του κλάδου υφίστανται προβληματική ρευστότητα, λόγω αφενός της έλλειψης χρηματοδότησης από τις τράπεζες και αφετέρου της υψηλής φορολόγησης και των καθυστερημένων επιστροφών του ΦΠΑ. Επιβάρυνση ακόμα προκαλεί και η αύξηση του διαστήματος αποπληρωμής των υποχρεώσεων των πελατών.

Επιπλέον, αρκετές εταιρείες (ιδίως από τη Βόρειο Ελλάδα) έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε γειτονικές βαλκανικές χώρες, όπου επωμίζονται χαμηλότερο εργατικό κόστος και φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, διευθύνων σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών ενδυμάτων & υποδημάτων αποτελεί τη βασικότερη στρατηγική που μπορεί να στηρίξει μεσοπρόθεσμα της εγχώριες επιχειρήσεις. Πέραν των αγορών όπου ήδη υπάρχει παρουσία ελληνικών εταιρειών, προοπτικές εντοπίζονται και σε νέες αγορές – στόχους, όπως η Ρωσία και η Μέση Ανατολή».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 134 επιχειρήσεων ένδυσης. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

– Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών το 2013 αυξήθηκε κατά 3,7%, στα 483,25 εκατ. ευρώ, καθώς ο κλάδος δέχτηκε υψηλότερες παραγγελίες από το εξωτερικό.

– Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ ενισχύθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ (+77%), ενώ οι προ φόρων ζημιές του 2012 μετατράπηκαν σε κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ.

– Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ διαμορφώθηκαν σε 4,8% και 0,6% αντίστοιχα (4% και 0,2% το 2012 αντίστοιχα).

– Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια το 2013 αυξήθηκε ελαφρώς σε 1,3 προς 1.

– Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) το 2013 αυξανόμενη στο 1%, από 0,6% το 2012.

Επίσης, στη μελέτη διενεργήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση 23 επιχειρήσεων υπόδησης, από την οποία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

– Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών σημείωσε άνοδο 10,6% μετά από μια τετραετία συνεχούς υποχώρησης, φτάνοντας στα 39,13 εκατ. ευρώ.

– Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,96 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (+66%), ενώ οι προ φόρων ζημιές υποχώρησαν στα 1,44 εκατ. ευρώ, από 5 εκατ. ευρώ το 2012.

– Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε στο 9,5%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ σημείωσε σημαντική αύξηση στο 3,9%, από 1,5% το 2012.

– Ο δείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκε ελαφρώς στο 1 προς 1.

– Ο δείκτης RoE εξακολούθησε την ανοδική του πορεία, φτάνοντας το 2013 στο 2,7%.

Facebook Comments