Μείωση 1,0% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του μηνός Μαρτίου 2013, έναντι αύξησης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάρτιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος είκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2012 – Μαρτίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 1,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Facebook Comments