Νόμο του κράτους αναμένεται να αποτελέσει η εθελοντική συνεισφορά των πλοιοκτητών στον προϋπολογισμό, όπως αυτή είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο του 2013 μεταξύ της κυβέρνησης και της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

Πρόκειται για το Σχέδιο Οικειοθελούς Παροχής, το οποίο προέβλεπε την παροχή 420 εκατ. ευρώ μέσω έκτακτης εθελοντικής εισφοράς από τα μέλη της εφοπλιστικής κοινότητας.

Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες επισημοποιεί τη σχετική συμφωνία με ορισμένες τροποποιήσεις και ταυτόχρονα σπεύδει να καταργήσει το περίφημο άρθρο 14 του ν. 4223/2013, που αποτέλεσε «casus belli» για τους εφοπλιστές, καθώς τριπλασίαζε για τα επόμενα τρία χρόνια τη φορολογική υποχρέωση όλων των πλοίων, τα οποία διαχειρίζονται εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται στο ελληνικό νηολόγιο είτε έχουν ξένη σημαία.

Βάσει της σχετικής τροπολογίας, η οποία βρίσκεται στο σχέδιο νόμου για την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του υπ. Παιδείας, το σχετικό Συνυποσχετικό που είχε υπογραφεί από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο της ΕΕΕ, Θεόδωρο Βενιάμη, αποκτά ισχύ νόμου, ενώ παράλληλα υιοθετούνται και ορισμένες τροποποιήσεις στον τρόπο καταβολής της εισφοράς, όπως αυτές συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, τα 420 εκατ. ευρώ προβλέπεται πλέον να κατανεμηθούν σε τέσσερα χρόνια (2014, 2015, 2016 και 2017) κατά το ποσό των 105 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το ποσό που αναλογεί στο 2017 προβλέπεται να καταβληθεί έως τον Φεβρουάριο του εν λόγω έτους, ώστε να προσμετρηθεί στα κρατικά έσοδα του 2016. Ειδικά για το τρέχον έτος, η καταβολή της οικειοθελούς παροχής ορίζεται να γίνει έως το τέλος Οκτωβρίου.

Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι η νέα τροπολογία προβλέπει ότι αν στο τέλος της περιόδου το ποσό που συγκεντρωθεί είναι χαμηλότερο των 420 εκατ. ευρώ, η εφοπλιστική κοινότητα έχει την υποχρέωση να προτείνει τρόπους κάλυψης της διαφοράς. Εν ολίγοις, βάσει της συμφωνίας των δύο πλευρών, οι πλοιοκτήτες οφείλουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να συνεισφέρουν τουλάχιστον 420 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα.

Facebook Comments