Σύμφωνα με άρθρο των Financial Times παρατηρείται αύξηση των αγορών CDS έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η μεγάλη ανησυχία των επενδυτών είναι ότι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην Ευρωζώνη δεν έχουν εκλείψει αλλά έχουν περιοριστεί μέσα από μια σειρά επιθετικών μέτρων, όπως η απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων στα κρατικά CDS. Η απαγόρευση αυτή έχει κάνει την κερδοσκοπία αδύνατη.

Παρόλα αυτά, οι μεγάλοι επενδυτές όταν θέλουν να προστατευτούν θα βρουν άλλους τρόπους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα. Έτσι, μετά από την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων στα κρατικά CDS, οι επενδυτές στράφηκαν στα CDS των ευρωπαϊκών τραπεζών, αφού οι τράπεζες είναι άμεσα συσχετισμένες με τα κράτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013, ο όγκος συναλλαγών στα λεγόμενα sovereign CDS σημείωσε πτώση 35% εξαιτίας της απαγόρευσης, αλλά το ίδιο χρονικό διάστημα οι συναλλαγές στο δείκτη iTrax Senior Financial Index, σχεδόν διπλασιάστηκαν με τον όγκο συναλλαγών να εκτοξεύεται από τα $252 δισ. στα $400 δισ.

Όσον αφορά τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αύξηση, ο Saul Doctor της JPMorgan αναφέρει ότι, οι επενδυτές έχουν έκθεση στις αγορές και επιθυμούν να καλυφθούν, επομένως όταν απαγορεύσεις ένα προϊόν, αυτομάτως αναζητείται κάποιο εναλλακτικό.

Σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ όπου αναλύονται οι επιπτώσεις της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων σε CDS, η μεταφορά του ενδιαφέροντος από τα κρατικά CDS στα τραπεζικά, αναμένεται να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών.

Σχόλιο DailyFX: Η αύξηση του κόστους δανεισμού των τραπεζών, στην πραγματικότητα δεν υφίσταται καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες οι πηγές χρηματοδότησης των τραπεζών είναι κυρίως οι κεντρικές τράπεζες.

Αυτό που θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο τραπεζικός κλάδος στην Ευρώπη δεχθεί ένα πλήγμα από κάποια τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθεί ταυτόχρονα και ο κρατικός αλλά και ο τραπεζικός κίνδυνος. Δεδομένης της απαγόρευσης οι επενδυτές θα σπεύσουν μονόπλευρα στα τραπεζικά CDS. Αν αυτό συμβεί, τότε θα πρέπει να εξεταστεί μια απαγόρευση και για τα τραπεζικά CDS.

Αλλά σε αυτή την περίπτωση, οι επενδυτές που είναι εκτεθειμένοι με ποιον τρόπο θα καλυφθούν προκειμένου να μην υπάρξουν σοβαρές απώλειες;

 

Χρήστος Αλωνιστιώτης, DailyFX Market Analyst

Facebook Comments