Σε έκθεσή του για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s σημειώνει ότι σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας εμφάνισε σοβαρή επιδείνωση, το πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος βελτιώθηκε ουσιαστικά, ενσωματώνοντας μάλιστα και όλες τις προτεινόμενες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ο οίκος επισημαίνει χαρακτηριστικά πως: «Σε μια περίοδο κρίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος αντιμετώπισε με επάρκεια την ανάγκη για στήριξη τόσο του τραπεζικού συστήματος γενικότερα όσο και των μεμονωμένων τραπεζών ειδικότερα.

Κατά τη γνώμη μας, η Τράπεζα της Ελλάδος επέδειξε αυξημένα αντανακλαστικά από την αρχή της κρίσης, εντείνοντας την εφαρμογή των εποπτικών κριτηρίων και ενδυναμώνοντας την παρακολούθηση των εγχώριων τραπεζών. Επισημαίνουμε ότι η κεντρική τράπεζα ανέλαβε πρωτοβουλίες για να σταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα σε μια περίοδο πρωτοφανούς δοκιμασίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της βιωσιμότητας και των πιθανών κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.»

Η Standard & Poor’s επισημαίνει ότι παρά τη δημιουργία μεγάλων χαρτοφυλακίων ελληνικών κρατικών ομολόγων από τις τράπεζες πριν από την κρίση, «καμία ελληνική τράπεζα δεν χρεοκόπησε».

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει η έκθεση του οίκου, οι περισσότερες δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη στήριξη των ιδρυμάτων που αντιμετώπιζαν πρόβλημα στόχευσαν στην εύρεση λύσεων μέσα από την αγορά, ώστε αυτά τα ιδρύματα να ενσωματωθούν σε άλλα μεγαλύτερα και ισχυρότερα, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της απόκτησης της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς. «Εκτιμούμε ότι η διακυβέρνηση και η διαφάνεια των τραπεζών βρίσκονται σε επαρκές επίπεδο», καταλήγει ο οίκος.

Facebook Comments