Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 51% της εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ στον ελβετικό όμιλο Dufry AG.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εισηγμένη εταιρεία Folli Follie Group διατηρεί το 49% της εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών την οποία μετατρέπει σε μια επιχείρηση διεθνούς εμβέλειας, ώστε οι άμεσες συνέργειες να βελτιώσουν σημαντικά την αξία του 49% της συμμετοχής τής FF Group.

Το τίμημα ανήλθε σε 200,5 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς, ενώ είχε προηγηθεί μεταφορά δανεισμού ύψους 335 εκατ. ευρώ στη θυγατρική εταιρεία που απορρόφησε τον κλάδο του ταξιδιωτικού εμπορίου, με αποτέλεσμα ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (bank net debt) της FF Group σχεδόν να μηδενίζεται.

Facebook Comments