Μειώθηκαν 27% τα κέρδη της Philips από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μετά τις χρεώσεις αναδιάρθρωσης, εξαγορών, ενώ επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για την περίοδο 2017-2020. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 5%.

Η ολλανδική τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε πως τα κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, μειώθηκαν στα 94 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 128 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 3,9 δισ. ευρώ από τα 5,7 δισ. ευρώ.

 

Facebook Comments