Με αύξηση ενεργητικού κατά 2,2% στα 3,4 δισ. ευρώ και αύξηση καταθέσεων κατά 7,2%, που εξασφαλίζει τη βάση για αυξημένη ρευστότητα, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την Probank.

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, η άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα διατηρείται αυξημένη, με ένα λόγο δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 81%, έναντι 91% του περυσινού τριμήνου. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις έφτασαν τα 2,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, μειωμένες κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι.

Η συνεχιζόμενη πολιτική μείωσης του κόστους μισθοδοσίας κατά 4% και η συγκράτηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, έφεραν το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα του τριμήνου στα 9,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 14% από το αντίστοιχο του 2012.

Εν τω μεταξύ, η θωράκιση του ισολογισμού συνεχίστηκε, αλλά με λιγότερες προβλέψεις τριμήνου για απομειώσεις δανείων, μειωμένες κατά 12,5% στον Όμιλο σε σχέση με πέρυσι. Αυτό οδήγησε σε κατά 9,5% μικρότερες ζημιές στα προ φόρων αποτελέσματα, που μετά την επίπτωση του αναβαλλόμενου φόρου δημιουργούν κέρδη ύψους 17,9 εκατ. ευρώ στον Όμιλο και 19,3 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα.

Η Probank επισημαίνει πως, με θετικά ίδια κεφάλαια ύψους 131 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67,4 εκατ. από πέρυσι στον Όμιλο, ενισχυμένη από τη στήριξη των παλαιών μετόχων και νέων επενδυτών που την εμπιστεύτηκαν στην πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού της Κεφαλαίου και με υψηλή ρευστότητα και απεξάρτηση από οποιαδήποτε αρωγή του ευρωσυστήματος και στήριξη κεφαλαιακής επάρκειας του Δημοσίου, συνεχίζει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της με τη διάθεση έως τον Απρίλιο του 2013, δύο ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές, το ένα υψηλού επιτοκίου, συνολικού ύψους  221,6 εκατ. ευρώ.

Έτσι, συμπληρώνεται το ποσό των 281 εκατ. ευρώ που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποιησή της και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της.

«Με το κύριο θέμα της να παραμένει στη συγκέντρωση κεφαλαίων, μια και η ανακεφαλοποίησή της είναι στην τελική της ευθεία και με την παραδοχή ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα είναι επιτυχής, η Τράπεζα, Ανεξάρτητη, Αυτόνομη και Κεφαλαιακά ισχυρή, θα συνεχίσει την πορεία της, σε συνθήκες, που για το 2013 θα βαίνουν βελτιούμενες, βοηθώντας την ανάπτυξη της μέσα από το δίκτυο των 112 καταστημάτων, που καλύπτει την ελληνική αγορά, αναμένοντας και την αναδιάρθρωση των δικτύων των άλλων τραπεζών, που μπορεί να της προσφέρουν χώρο για περαιτέρω επέκταση», καταλήγει η ανακοίνωση της Probank.

Facebook Comments