Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρέθηκαν το 2013 σε χειρότερη θέση σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η Ελλάδα παρουσίασε επιδείνωση των δεικτών απασχόλησης, του αριθμού επιχειρήσεων και της προστιθέμενης αξίας. Απώλεσε 27% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούσαν οι ΜμΕ, 33% της προστιθέμενης αξίας που παρήγαν, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε περισσότερο από 200.000.

Το ΒΕΑ αναφέρει ότι η χώρα μας κατατάσσεται, λοιπόν, σε χειρότερη θέση σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον πίνακα Επισκόπησης Επιδόσεων MμΕ (SME Performance Review) σε σχέση με όλους τους επί μέρους δείκτες: δεύτερη ευκαιρία, διεθνοποίηση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην εκπονεί μελέτες για τις επιπτώσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις ΜμΕ (SME Test). Προστίθεται, επίσης, ότι θα πρέπει να ληφθούν μόνιμα μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, πολλά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και τις έρευνές του. Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι προοπτικές ανάκαμψης είναι αναιμικές και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οικονομίες της Ε.Ε. και της Ελλάδας για το έτος 2013, προκύπτει ότι, συνολικά, υπάρχει ανάκαμψη, είναι όμως άνιση και δεν ακολουθεί ακόμη μια σταθερή τροχιά. Το 2013 ο αριθμός των ΜμΕ και η προστιθέμενη αξία τους βρίσκονταν πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα του 2008, αλλά η απασχόληση στις ΜμΕ ήταν ακόμη αρκετά κάτω από το όριο αυτό, αφού οι απασχολούμενοι ήταν κατά 1,9 εκατ. λιγότεροι, δηλαδή 2,16% κάτω από το όριο του 2008.

Facebook Comments