Σε «Β» από «CCC» προηγουμένως, αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης DBRS τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας και τη θετική προοπτική (outlook).

Παράλληλα, αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε «R-4» από «R-5», σε ό,τι αφορά το βραχυπρόθεσμο χρέος, διατηρώντας επίσης θετική την προοπτική.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η αναβάθμιση οφείλεται στην ισχυρή μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα από το 2010 -όταν και ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής-, στα θετικά σημάδια σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάκαμψη για το 2017, καθώς και στη δημοσιονομική υπεραπόδοση που καταγράφεται την τελευταία τριετία.

Επιπλέον, κατά τον οίκο, οι πολιτικοί κίνδυνοι από μία αλλαγή στην πολιτική εξουσία είναι πλέον χαμηλότεροι, ενώ μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την τέταρτη, με τον DBRS να κάνει λόγο για ενθαρρυντικά σημάδια.

Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει πως οι βελτιώσεις στα δομικά στοιχεία της «δημοσιονομικής διαχείρισης» και του «πολιτικού περιβάλλοντος», βάσει της μεθοδολογίας του, στηρίζουν την αναβάθμιση.

Η επιτυχημένη εφαρμογή δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η υιοθέτηση μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, καθώς και μια σαφέστερη εικόνα για τη χρηματοδότηση μετά από το τρίτο πρόγραμμα, θα μπορούσαν κατά τον οίκο να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

Στον αντίποδα, η θετική προοπτική θα μπορούσε να υποβαθμιστεί σε σταθερή, σε περίπτωση δυσαρμονίας Αθήνας – θεσμών, καθώς και αστάθειας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Facebook Comments