«Η αντιμετώπιση των προκλήσεων θα χρειαστεί χρόνο, καλοσχεδιασμένες παρεμβάσεις και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομία. Κυρίως όμως θα χρειαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο μακράς πνοής που εκ των πραγμάτων θα υπερβαίνει τη θητεία μιας κυβέρνησης. Συνεπώς, τα βασικά του στοιχεία θα πρέπει να τεθούν σε δημόσιο διάλογο προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ελάχιστη συναίνεση».

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής η οποία δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Είναι η πρώτη έκθεση που δημοσιοποιείται μετά την αλλαγή σκυτάλης και την ανάληψη της θέσης του επικεφαλής από τον κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη, πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού παίρνει θέση και στο θέμα διευθέτησης του χρέους ζητώντας να μην υπάρχουν «αιρεσιμότητες» στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους όπως επιθυμεί η γερμανική πλευρά. Τασσόμενο κυρίως με την πλευρά του ΔΝΤ στο συγκεκριμένο θέμα το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει: «Από πλευράς των επίσημων δανειστών, το κρίσιμο ζητούμενο είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων που θα εξασφαλίζει την υπεύθυνη στάση των μελλοντικών κυβερνήσεων. Εδώ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση του χρέους υπό συνθήκες που θα αξιολογούνται σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, τα μέτρα ελάφρυνσης που θα αποφασιστούν θα πρέπει να συμβάλλουν στη μελλοντική σταθερότητα και να μην χαρακτηρίζονται από αιρεσιμότητα – καθώς κάτι τέτοιο καθιστά δύσκολη την εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας και θα καταστήσει  δαπανηρότερη την αποκατάσταση της κανονικής χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου από τις ιδιωτικές αγορές, δηλαδή τον τελικό σκοπό του όλου εγχειρήματος».              

Οι μεσοπρόθεσμες προκλήσεις στις οποίες αναφέρεται το Γραφείο Προϋπολογισμού είναι πολυ πιο σοβαρές. Ο κατάλογος με τις μεσοπρόθεσμες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- τη διαχείριση των προβληματικών αποθεμάτων (δημόσιο χρέος, ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) όπως επίσης και τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του ανθρώπινου αλλά και του φυσικού κεφαλαίου. Η υποβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει προέλθει από τα πολύ υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας αλλά και στη συνεχιζόμενη φυγή εξειδικευμένου προσωπικού προς το εξωτερικό. 

Οι προτεραιότητες για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής έτσι όπως τις παρουσιάζει το γραφείο προϋπολογισμού, έχουν ως εξής:

1.       Δημοσιονομική σταθερότητα

2.       Σχεδιασμένη αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου.

3.       Αποτελεσματική κοινωνική προστασία, δημόσιες υπηρεσίες και διοίκηση

4.       Ενίσχυση εξωστρεφών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας

5.       Αναβάθμιση ανθρώπινου κεφαλαίου

6.       Ενθάρρυνση εγχώριων επενδύσεων και προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό

7.       Τυποποίηση διαδικασιών ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Facebook Comments