Με ψήφους πέντε κατά έναντι ενός υπέρ το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, απέρριψε την αίτηση της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, θυγατρικής της μεγαλύτερης τσιμεντοβιομηχανίας παγκοσμίως, γαλλικής εταιρείας Lafarge, για την παροχή της απαιτούμενης άδειας προκειμένου να προχωρήσει στην ομαδική απόλυση των 229 εργαζομένων στο εργοστάσιο τσιμέντων που διαθέτει στη Χαλκίδα, βάζοντας «λουκέτο» στη μονάδα.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας εισηγείται στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση να μην παράσχει την αιτούμενη άδεια.

Η επιχείρηση, συνεπικουρούμενη στην επιχειρηματολογία της από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), υποστήριξε ότι η παύση της λειτουργίας της μονάδας είναι επιβεβλημένη για οικονομικούς λόγους, λόγω της καχεξίας της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας και αδυναμίας του ομίλου να διαθέσει την πλεονάζουσα παραγωγή στη διεθνή αγορά.

Αντιθέτως, η Ένωση Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας, συνεπικουρούμενη από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), υποστήριξε ότι το εργοστάσιο διαθέτει υψηλό τεχνολογικό επίπεδο και υψηλή ανταγωνιστικότητα, καθώς και ότι η επιχείρηση θέλει να το κλείσει για κερδοσκοπικούς λόγους, ασύμβατους προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

Facebook Comments