Σταδιακή μείωση των καταθετικών επιτοκίων από την 1η Μαΐου συμφωνήθηκε μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ύστερα από πρόταση του διοικητή της, Πανίκου Δημητριάδη.

Η εφαρμογή της πρότασης θα οδηγήσει και σε σταδιακή μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

Η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια πρωινής συνάντησης του κ. Δημητριάδη με εκπροσώπους των τραπεζικών ιδρυμάτων, με αφορμή χθεσινή σχετική εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η πρόταση σε γενικές γραμμές προβλέπει ότι αν το προσφερόμενο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτόκιο για κατάθεση, υπερβαίνει το euribor κατά 300 μονάδες βάσης, τότε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να διατηρεί επιπρόσθετα ειδικά ίδια κεφάλαια.

Facebook Comments