Για τις 29 Απριλίου αναβλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας  με θέμα το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης ύψους 9,75 δισ. ευρώ, καθώς η σημερινή Γ.Σ. δεν έλαβε αποφάσεις λόγω έλλειψης απαρτίας.

Facebook Comments