Με 10 ευρώ θα μπορούν στο εξής οι φορολογούμενοι να ρυθμίζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και να αποφεύγουν την έκθεσή τους στις φορολογικές Αρχές εξαιτίας της μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ενώ με 50 ευρώ θα μπορούν να τακτοποιούν και τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το πραγματικά καινοτόμο αυτό μέτρο περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, που αποτελούσε προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της επόμενης δόσης από την τρόικα, μαζί με το επίσης καινοτόμο μέτρο της υποχρέωσης του Δημοσίου να καταβάλει πλέον εντόκως και σε σύντομο χρονικό διάστημα τις οφειλές του προς τους ιδιώτες.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης οι ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης και τις αποχωρήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, τη διατήρηση του τέλους ακινήτων για έναν ακόμη χρόνο μειωμένο, ωστόσο, κατά 15%, την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του νέου γενικού γραμματέα Εσόδων, την απελευθέρωση δεκάδων κλειστών επαγγελμάτων, την κατάργηση φορολογικών προνομίων των εταιρειών ΟΛΠ και ΟΛΘ, τη διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και μη, αλλά και την απλοποίηση των κανόνων για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.

Από την άλλη ορίζονται φραγμοί στην απελευθέρωση για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και γενικού οικονομικού συμφέροντος. Πέραν αυτών συνίσταται ειδική μονάδα κρατικών ενισχύσεων και εκτιμητικών υπηρεσιών, ενώ δημιουργείται θέση εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό) ο οποίος θα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Τα βασικότερα μέτρα του πολυνομοσχεδίου

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εφορία – ταμεία

* «Απεριόριστες» δόσεις για φυσικά πρόσωπα με χρέη έως 5.000 ευρώ.

* Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: Από 10 ευρώ ανάλογα τα πραγματικά εισοδήματα του οφειλέτη.

* Πρόβλεψη για ευνοϊκή μεταχείριση με πολλές και χαμηλές δόσεις και για εισοδήματα άνω των 5.000 ευρώ που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

* Επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Εξόφληση έως 48 δόσεις.

Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως όχι πέραν της 31.6.2017 και να καταβάλλονται ως εξής:

– Με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 50%, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013.

– Με απαλλαγή ποσοστού 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014.

– Με απαλλαγή ποσοστού 35% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015.

– Με απαλλαγή ποσοστού 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016.

– Με απαλλαγή ποσοστού 25% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.2013.

– Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.

Φόροι στα ακίνητα

* «Χαράτσι» ακινήτων και το 2013 μειωμένο οριζόντια 15%.

* Το 2013 το «χαράτσι» θα εισπραχθεί μέσω ΔΕΗ.

* Πρόβλεψη για Ενιαίο Φόρο Ακινήτων το 2014 χωρίς την τελική ρύθμιση.

* Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 – 2012 – 2013 πρόκειται να εξοφληθεί σε έως και 7 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Φορολογία 18άρηδων

* Γλυτώνουν από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν εισοδήματα.

* Δεν θα υποβάλουν δήλωση όσοι νέοι έχουν περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητο, ακίνητο) και είναι προστατευόμενα τέκνα.

* Ειδική πρόβλεψη για εξαίρεση από τα τεκμήρια συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

* Υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Νέο σύστημα πληρωμής ΦΠΑ

1η περίπτωση:
* Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με καταβολή ελάχιστου ποσού 10 ευρώ.
* Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε δύο δόσεις.
* Στο τέλος του ίδιου μήνα θα καταβάλλεται η πρώτη δόση.
* Στο τέλος του επόμενου μήνα θα εξοφλείται η δεύτερη δόση προσαυξημένη κατά 2%.

2η περίπτωση
* Καταβολή του 50% του ΦΠΑ με την υποβολή της δήλωσης.
* Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται στο τέλος του επόμενου μήνα.

Δημόσιοι υπάλληλοι

* 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις έως το τέλος του 2014, εκ των οποίων 4.000 εφέτος.

* Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Facebook Comments