«Βραχυπρόθεσμα, η περιοχή αντίστασης των 975 μονάδων αποτελεί ένα κομβικό σημείο όπου ενδεχομένως θα φανεί αν υπάρχει η απαραίτητη δυναμική για επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης προς τα υψηλά έτους» σχολιάζει σε εβδομαδιαία τεχνική της ανάλυση για τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. η Εμπορική Τράπεζα.

Όπως επισημαίνει, «την τρέχουσα εβδομάδα, η τεχνική εικόνα διαφοροποιήθηκε προς το θετικότερο, καθώς ο ΓΔ έπαψε να κινείται στο περιορισμένο εύρος τιμών, μεταξύ των 936 και 902 μονάδων, διασπώντας ανοδικά την αντίσταση, ανανεώνοντας το προϋπάρχον ανοδικό σήμα.

Ο ΓΔ παραμένει σε ανοδική τροχιά αλλά προσέγγισε την περιοχή αντίστασης των 975 μονάδων, την οποία εδώ και εβδομάδες είχαμε προσδιορίσει ως αρκετά σημαντική, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι προβληματισμοί στην παρούσα φάση επικεντρώνονται: α) αν υπάρχει η απαραίτητη δυναμική ώστε να επιταχυνθεί άμεσα η ισχύουσα ανοδική τάση προς τα υψηλά έτους β) αν υπάρξει πτωτική διορθωτική κίνηση, τι μεγέθους θα είναι και σε ποια περίπτωση θα υπάρξουν ανησυχητικές ενδείξεις για αντιστροφή της τάσης.

Η πλησιέστερη στήριξη κλειδί εντοπίζεται στις 952 μονάδες και ενδεχόμενη προσέγγισή της με χαμηλούς όγκους συναλλαγών, μπορεί να θεωρηθεί ως φυσιολογική διορθωτική κίνηση. Αντίθετα ενδεχόμενη διάσπασή της (ιδιαίτερα αν συνοδευτεί με αυξημένες συναλλαγές, θα ακυρώσει το ισχύον ανοδικό σήμα και το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί στη πιθανή προσέγγιση των επόμενων στηρίξεων στις 929 και 903 μονάδων (κομβική).

Σε ενδεχόμενη υπέρβαση των 975 μονάδων (αναφερόμαστε σε τιμές κλεισίματος), οι επόμενες αξιόλογες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 1.019 και 1.052 μονάδες (υψηλό έτους).

Επισημαίνουμε ότι στις 966 μονάδες ο ΓΔ κάλυψε το 66% των απωλειών του προηγούμενου διμήνου. Το ποσοστό αυτό (με απόκλιση συν/πλην 5%), στατιστικά αποτελεί το μέγιστο δυνατό, αν πρόκειται για απλή ανοδική αντίδραση και όχι για νέο ισχυρό ανοδικό κύμα.

Facebook Comments