Τις διαδικασίες υλοποίησης διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών- αξιοποίησης ακινήτων, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ), για πρώτη φορά στη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη δημιουργία μίας απολύτως διαφανούς ηλεκτρονικής αγοράς, που θα παρέχει τη δυνατότητα προώθησης δημόσιων ακινήτων και διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auction), μέσα από ένα φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο marketing και ενημέρωσης, παρέχοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε τεχνικά και νομικά στοιχεία των ακινήτων, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Γιάννης Εμίρης, ανέφερε: «Πρόκειται για μία καινοτόμο προσπάθεια, με στόχο να μεγιστοποιήσουμε τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την ανταγωνιστική ένταση των διαγωνιστικών διαδικασιών μας, ώστε να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον με τον βέλτιστο τρόπο, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Στο ΤΑΙΠΕΔ, αντιμετωπίζουμε τις αποκρατικοποιήσεις ως μοχλό ανάπτυξης και πρόθεσή μας είναι να αναπτύσσουμε καινοτόμα εργαλεία, που θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα».

Η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών αξιοποίησης ακινήτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός τους τρίτου τριμήνου του έτους και σκοπός είναι να αποτελέσει ένα από τα βασικότερα εργαλεία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Η ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος θα γίνει από την ΕΤΑΔ ΑΕ, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.

Facebook Comments