Η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Eurobank θα ωφελήσει τον νέο όμιλο που θα δημιουργηθεί, ενέχει ωστόσο και βραχυπρόθεσμους κινδύνους, όπως σημειώνει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, Fitch.

O ξένος οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θεωρεί ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει έναν αποτελεσματικότερο όμιλο με βελτιωμένη διάρθρωση που θα αντιμετωπίσει καλύτερα την οικονομική κρίση.

«Ο νέος όμιλος θα ωφεληθεί από την ενίσχυση της διεθνούς δραστηριότητάς της, ιδιαιτέρως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η Εθνική και η Eurobank είναι παρούσες από καιρό», αναφέρει ο Fitch σε ανακοίνωσή της.

Ο Fitch προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το μέγεθος των δύο τραπεζών δημιουργεί επικαλύψεις σε προσωπικό και δομές, αυξάνοντας τους κινδύνους για την υλοποίηση της συγχώνευσης.

«Οι πιέσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση των δύο τραπεζών θα συνεχιστούν… Θα είναι δύσκολο να υπάρξουν σύντομα έσοδα από συνέργειες.

«Τα επιτόκια καταθέσεων δεν είναι πιθανό να υποχωρήσουν σημαντικά βραχυπρόθεσμα και μέχρι οι τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες μορφές χρηματοδότησης όπως η διατραπεζική», αναφέρεται ακόμη.

Ο Fitch που αξιολογεί της ελληνικές τράπεζες με διαβάθμιση «CCC», εκτιμά ότι ο νέος όμιλος δεν θα χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια πέραν των 16 δισ. ευρώ περίπου που προβλέπονται ήδη για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Facebook Comments