Μείωση 1,5% εμφάνισαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάρτιο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,1%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του µηνός Μαρτίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, παρουσίασε µείωση 1,5%, έναντι αύξησης 6,4% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Μάρτιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, παρουσίασε µείωση 1,1%, έναντι αύξησης 1,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2012 – Μαρτίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 7,4%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Facebook Comments