Σε πώληση της μη κερδοφόρας ισπανικής τράπεζάς της, προχωρά η Lloyds Banking Group σε μια συμφωνία που θα επιφέρει ζημιές £250 εκ. στη μερικώς κρατικοποιημένη τράπεζα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η τράπεζα συμφώνησε να πωλήσει τις τοπικές λιανικές, ιδιωτικές και επενδυτικές τραπεζικές επιχειρήσεις στην Banco Sabadell με αντάλλαγμα μερίδιο 1,8% στη μέσου μεγέθους ισπανική τράπεζα.

«Η πώληση της επιχείρησης αναμένεται να οδηγήσει σε ζημιές περίπου £250 εκ. στους λογαριασμούς της Lloyds Banking Group», αναφέρει η τράπεζα.

Facebook Comments