Την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για 10% ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της, Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

«Με τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από τους επενδυτές, πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι εφικτός», δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΤΕ στη δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση της τράπεζας, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα.

Επίσης εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες, από τον μικροκαταθέτη μέχρι τον μεγάλο επενδυτή, από τον πιο μικρό δανειολήπτη και μέχρι τον πιο μεγάλο δανειακό μας πελάτη, καθώς και οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του ομίλου, ανέφερε ο κ Τουρκολιάς.

Οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας καλούνται να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής να είναι πλέον το 12%  και στη συνέχεια θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό της αύξησης. Εκτιμάται ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων θα ξεκινήσει στις 12 ή 13 Μαΐου και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία στα τέλη του μήνα ή τις αρχές Ιουνίου.

Ακόμη, την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνέλευση των μετόχων της Eurobank, οι οποίοι καλούνται να εγκρίνουν τυπικά την απόφαση για την πλήρην ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Facebook Comments