Εγκρίθηκε η εκταμίευση των 2,8 δισ ευρώ από το Euroworking Group που αποτελεί το δόση του Μαρτίου. Η εκταμίευση της συγκεκριμένης δόσης είχε ως προαπαιτούμενο την ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων των υπουργείων και την περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων, ενώ η καταβολή του ποσού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήρξιης (EFSF) αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαίου.

Facebook Comments