Κεφάλαια συνολικού ύψους 3,793 δισ. ευρώ έχουν τοποθετήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών για 26 συνεχείς μήνες (Νοέμβριος 2012 -Δεκέμβριος 2014) οι αλλοδαποί επενδυτές. Μόνο την παρελθούσα χρήση οι εισροές των ξένων επενδυτών στην Αθήνα ανήλθαν στα 1,357 δισ. ευρώ.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον περασμένο μήνα ανέρχεται σε 61,5% έναντι 62,1% στο τέλος του Νοεμβρίου 2014, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,0%.

Ωστόσο συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) (11,622 δισ. ευρώ ή 25,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 45,9%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,3% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν τον τελευταίο μήνα του 2014 λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 2.372.097.351 τεμάχια, καταγράφοντας αύξηση 53,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.541.486.761 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2014 πραγματοποίησαν το 66,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Επίσης, τον περασμένο μήνα οι ενεργές μερίδες επενδυτών ανήλθαν σε 25.830 (από 19,230 τον προηγούμενο μήνα).

Επιπλέον, ανοίχθηκαν 1.075 νέες μερίδες επενδυτών (από 941 τον προηγούμενο μήνα).

Η αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2014 έφτασε τα 2,053 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 24,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1,648 δισ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 45,70 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 53,85 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 15,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 60,07 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 23,9%.

Τον Δεκέμβριο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 219,11 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (154,53 εκατ.), από νομικά πρόσωπα (62,72 εκατ.) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (2,71 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από ιδιώτες αλλοδαπούς (0,85 εκατ.). Οι Ελληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 207,64 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από από Ελληνες ιδιώτες (106,76 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (62,00 εκατ.), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (32,41 εκατ.), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (2,71 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (2,30 εκατ.), από τον δημόσιο τομέα (1,43 εκατ.) και από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (0,05 εκατ.).

Πηγή: Καθημερινή

Facebook Comments