Την ουσιαστική ενεργοποίηση του Ταμείου «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του ΕΤΕΑΝ, θα ανακοινώσει την Μεγάλη Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, μετά την υπογραφή των αναγκαίων συμβάσεων με τις 14 τράπεζες.

Το Ταμείο Επανεκκίνησης θα χορηγεί προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια έως 300.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή για επενδύσεις, με διάρκεια αποπληρωμής από τέσσερα έως δέκα χρόνια αντίστοιχα, ενώ τα κεφάλαια που θα διατεθούν συνολικά ανέρχονται στα 450 εκατ. ευρώ. Πρόσθετα 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν επίσης σε πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις μέσα από το Ταμείο Νήσων, που συστήνεται με πρωτοβουλία του ΕΤΕΑΝ.

Τα νέο Ταμείο θα χορηγεί δάνεια από 10.000 – 30.000 ευρώ με χαμηλό επιτόκιο 2,8%, ενώ για επιχειρήσεις σε νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

Facebook Comments