Διαστάσεις σύγκρουσης προσλαμβάνουν πλέον οι διαφωνίες μεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και του πρώην πρωθυπουργού για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, τα οποία κυριάρχησαν στη συνάντηση των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με την Ιπποκράτους, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη: ο δανεισμός της περιόδου 2003-2011 έφτασε στα 116,5 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό δε με τη δραστική μείωση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης κατά 90%, (από περίπου 22 εκατ. ευρώ στα περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως εκχωρημένα στις τράπεζες) αφήνει το ΠΑΣΟΚ με μηδενική ουσιαστικά επιχορήγηση προκειμένου να καλύπτει τις δραστικά μειωμένες λειτουργικές του δαπάνες. Το ζήτημα διογκώνεται διότι διασταυρώνεται με την αντιμετώπιση του προβλήματος των εργαζομένων του ΠΑΣΟΚ για τους οποίους εφαρμόζεται τώρα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία την εφαρμογή αυστηρών κανόνων διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Από την ίδια πηγή πληροφόρησης τονίζεται ότι «θα ζητηθεί από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κατά καιρούς αναμιχθεί στη διαχείριση να συνεργαστούν με τους ελεγκτές ώστε να είναι πλήρη τα λογιστικά στοιχεία και τα παραστατικά των δαπανών».

Facebook Comments