Η Ανδόρα, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα είναι μικρές ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλα τραπεζικά συστήματα, όμως η ομοιότητά τους με την Κύπρο τελειώνει εκεί, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

«Αυτές οι χώρες όχι μόνο έχουν πιο υγιείς τράπεζες και ισχυρότερα κράτη από την Κύπρο, αλλά και η δομή του τραπεζικού τους κλάδου σημαίνει πως είναι λιγότερο ευάλωτες σε μια αποσταθεροποιητική απόσυρση καταθέσεων από μη κατοίκους και σε ζημιές από την έκθεση στο εξωτερικό», τονίζει ο οίκος.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι το Λουξεμβούργο και η Μάλτα έχουν επίσης μικρότερα εγχώρια τραπεζικά συστήματα. Ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος του Λουξεμβούργου που ανέρχεται σε 1,6 φορές το ΑΕΠ και της Μάλτας επίσης 1,6 φορές το ΑΕΠ είναι μέτριοι σε σχέση με την Κύπρο που φθάνει το 4,6 φορές το ΑΕΠ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται, οι συνολικοί τραπεζικοί τομείς του Λουξεμβούργου και της Μάλτας είναι πολύ μεγάλοι (24 φορές το ΑΕΠ και 8 φορές το ΑΕΠ αντίστοιχα), καθώς συμπεριλαμβάνουν και τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, που έχουν αμελητέους δεσμούς με την εγχώρια οικονομία, καθώς οι συναλλαγές τους γίνονται κατά κύριο λόγο με μη κατοίκους.

Ο οίκος αναφέρει ότι εάν οι τράπεζες των χωρών αυτών χρειαστούν στήριξη, θα είναι πιο πιθανή η στήριξη να προέλθει από την μητρική τράπεζα και το κράτος που βρίσκεται η έδρα τους.

Ο εγχώριος και ο συνολικός τραπεζικός τομέας της Ανδόρας αντιστοιχεί σε 5 φορές το ΑΕΠ, και είναι πολύ μεγάλος για να μπορέσει να στηριχθεί στην κρατική υποστήριξη, δεδομένων των περιορισμένων πόρων των αρχών της χώρας.

Ωστόσο, τονίζεται, το μεγάλο μέγεθος των εγχώριων τραπεζών προέρχεται από τα διεθνή franchise τους στην ιδιωτική τραπεζική και όχι από την πιστωτική επέκταση, διαθέτοντας άνετη ρευστότητα και ισχυρά κεφαλαιακά επίπεδα. Επομένως, ο οίκος δεν εκτιμά πως θα υπάρξει ανάγκη να ζητηθεί κρατική στήριξη.

«Οι εγχώριες τράπεζες στην Ανδόρα, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα είναι προς το παρόν ισχυρότερες από αυτές της Κύπρου πριν τη διάσωση. Οι αξιολογήσεις βιωσιμότητάς τους είναι σχεδόν όλες σε επενδυτική βαθμίδα, ενώ της Κύπρου είναι σε κερδοσκοπικό επίπεδο από το 2011», αναφέρεται.

Οι εγχώριες τράπεζες σ’ αυτές τις χώρες, αναφέρει ο οίκος, έχουν χαμηλότερη εξάρτηση από την χρηματοδότηση από καταθέσεις μη κατοίκων, σε σχέση με τον κυπριακό τραπεζικό κλάδο, όπου οι ξένες καταθέσεις πυροδότησαν μια ταχύτατη ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων.

Facebook Comments