Σε πρώτη προτεραιότητα θέτει, τώρα, η διοίκηση του ΟΑΕΔ την υλοποίηση προγραμμάτων που θα ανακόψουν τυχόν αυξητικές τάσεις της ανεργίας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθούν ειδικά προγράμματα που θα αφορούν:

  • 5.500 πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς / Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • 5.000 πρώην αυτοαπασχολουμένους / Δικαιούχοι όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιο τους σε συγγενείς και συζύγους, δεν έχουν ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχουν καταβάλει την μηνιαία εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις εισφορές τους προς τον ΕΦΚΑ και έχουν την ιδιότητα του ανέργου.

Facebook Comments