Την εκτίμησή της ως προς τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν μεμονωμένες χώρες να αποχωρήσουν από την ευρωζώνη, λόγω μιας κρατικής οικονομικής κρίσης, δημοσιοποιεί για πρώτη φορά η DBRS, κατατάσσοντας τις χώρες σε τρεις κατηγορίες κινδύνου: χαμηλή, μέτρια και υψηλή.

Όπως αναφέρει η DBRS, ο λόγος για τον οποίον η Ελλάδα «ξεχωρίζει» από τις υπόλοιπες δεκαοκτώ χώρες ως προς το επίπεδο ρίσκου, είναι το υψηλό χρέος της χώρας προς επίσημους φορείς, το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει σταδιακά να αποπληρώσει μέσω των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Παρά τους ευνοϊκούς όρους για το χρέος της Ελλάδας, η DBRS θεωρεί πως αυτό το χρέος θα γίνει και πάλι πηγή έντασης μεταξύ της Ελλάδας και των βασικών πιστωτών της. Αν η χώρα δεν καταφέρει να διατηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πρωτογενές πλεόνασμα, τότε οι πιστωτές ίσως φανούν λιγότερο πρόθυμοι να εξετάσουν επιπλέον ελάφρυνση χρέους. Αν η χώρα έρθει ταυτόχρονα αντιμέτωπη με μια επίμονα χαμηλή ανάπτυξη, τότε μια μελλοντική κυβέρνηση θα μπορούσε να συμπεράνει πως η Ελλάδα έχει εξαντλήσει άλλες επιλογές και πως το κόστος παραμονής στη νομισματική ένωση είναι υπερβολικά μεγάλο.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην κατηγορία του μέτριου κινδύνου εξόδου από την ευρωζώνη, ενώ καμία χώρα –ούτε η Ιταλία- δεν κατατάσσεται στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου. Χαμηλός είναι ο κίνδυνος εξόδου για Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

Εάν η Ελλάδα αδυνατεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πρωτογενές πλεόνασμα, οι πιστωτές της μπορεί να είναι λιγότερο πρόθυμοι να προχωρήσουν σε επιπλέον ελάφρυνση χρέους. Εάν αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και επίμονα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μια μελλοντική κυβέρνηση θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει εξαντλήσει τις άλλες επιλογές και το κόστος παραμονής στη νομισματική περιοχή είναι πολύ υψηλό. Κατά συνέπεια, η DBRS τοποθετεί την Ελλάδα στην κατηγορία μεσαίου ρίσκου. Για την ώρα, καμία χώρα δεν βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού ρίσκου.

Οι κατηγορίες κινδύνου της ευρωζώνης σύμφωνα με τη DBRS, αναμένεται να παραμείνουν σταθερές σε γενικές γραμμές ελλείψει σημαντικών αλλαγών στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, μιας διαρκούς επιδείνωσης του κράτους δικαίου σε επιμέρους χώρες, μιας ανόδου του ευρωσκεπτικισμού, ή της εμφάνισης σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών στο εσωτερικό της ευρωζώνης.

Facebook Comments