Τη μια από τις δύο τηλεοπτικές άδειες, για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, διεκδικεί η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κατέθεσε σχετικό αίτημα στο ΕΣΡ μαζί με την εγγυητική επιστολή των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ΕΣΡ θα εξετάσει το φάκελο για τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας και θα προχωρήσει στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον σχετικό νόμο.

Το Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει και να κρίνει την αξιοπιστία της πρότασης και στη συνέχεια να προκηρύξει την άδεια. 

Facebook Comments