Σταθερές είναι σύμφωνα με την Fitch οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών για το 2019 καθώς όπως επισημαίνει αναμένεται να “επιδιορθώσουν” σταδιακά τους ισολογισμούς τους, με βελτίωση της συνολικής ρευστότητας και της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων καθώς και της διακυβέρνησης. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο οίκος, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στο outlook τους λόγω της εξαιρετικά αδύναμης ποιότητας των assets τους και την υψηλή επιβάρυνση του κεφαλαίου από τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εμποδίζουν την αποκατάσταση του δανεισμού και την πλήρη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Η Fitch αναμένει ότι η ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα γίνει περισσότερο ορατή το 2019, αν και θα είναι αργή, και θα υποστηριχθεί από τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και από ένα περισσότερο ευνοϊκό νομικό περιβάλλον. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του πτωχευτικού κώδικα, το νέο σύστημα εξωδικαστικού συμβιβασμούς και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  θα διευκολύνουν την επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) των συστημικών τραπεζών, όπως επισημαίνεται.

Τα σχέδια για τα NPEs

Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος θα επέτρεπε στις τράπεζες να μεταφέρουν μέρος των NPEs και των αναβαλλόμενων φορολογικών τους πιστώσεων (DTCs) σε ένα φορέα ειδικού σκοπού (SPV), ο οποίος θα χρηματοδοτήσει τη μεταφορά με τιτλοποιήσεις (με τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης οι οποίοι θα αγοραστούν από τις τράπεζες και το κράτος). Το  σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπει επίσης τη μεταβίβαση NPEs σε ένα SPV με κρατική εγγύηση.

Οι ελληνικές τράπεζες δεσμεύτηκαν να επιτύχουν μέχρι το 2021 φιλόδοξους στόχους για τα NPEs, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 20% περίπου στο τέλος της επόμενης τριετίας. Η Fitch αναμένει ότι η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού θα βελτιωθεί περαιτέρω το 2019, ωστόσο θεωρεί πως οι κίνδυνοι εκτέλεσης παραμένουν υψηλοί και υπόκεινται στην συνεχιζόμενη σταθερότητα του ελληνικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, τις νομικές μεταρρυθμίσεις και την όρεξη των επενδυτών για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

Ένα μεγάλο απόθεμα NPEs θα συνεχίσει να “βαραίνει” την κερδοφορία και την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Λόγω της περιορισμένης παραγωγής οργανικών κεφαλαίων, ενδέχεται να εξεταστούν μέτρα κεφαλαιακής στήριξης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας απορρόφησης των επιπτώσεων του IFRS 9 και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MREL.


Τέλος, ο οίκος επισημαίνει πως αναμένει ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η άρση των capital controls (η οποία έγινε τον Οκτώβριο)  θα οδηγήσουν στη σταθεροποίηση των καταθέσεων και θα βελτιώσουν την πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου το 2019, μειώνοντας την εξάρτησή τους από το Ευρωσύστημα.

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες, όπως προειδοποιεί, εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους χρηματοδότησης και ρευστότητας, καταλήγει η Fitch.

Ελευθερία Κούρταλη

 

Facebook Comments