Η παρενοχλητική παρακολούθηση (“stalking”), που συνίσταται από ένα φάσμα συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων η επικοινωνία με το θύμα μέσω τηλεφώνου, επιστολών, γραπτών μηνυμάτων, emails, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου εν γένει αλλά και η άμεση προσέγγιση του θύματος, ενδεικτικά με την παρακολούθηση της οικίας ή του χώρου εργασίας καθώς και συγγενών και φίλων, ποινικοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα, με τον ν. 4531/2018, στο άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα, που αναφέρεται στο ποινικό αδίκημα της απειλής, προστέθηκε δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο «Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου (φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή) τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία, με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του».

Η ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία ήρθε σε συνέχεια του άρθρου 34 (Παρενοχλητική Παρακολούθηση) της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σειρά Συνθηκών Συμβουλίου της Ευρώπης, CETS Αριθ.210, Κωνσταντινούπολη, 11.5.2011) την οποία έχει υπογράψει η χώρα μας, το οποίο ορίζει ότι «Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η σκόπιμη επαναλαμβανόμενη ενασχόληση με απειλητική ενέργεια που απευθύνεται προς κάποιο άλλο άτομο, προκαλώντας του φόβο για την ασφάλειά του, ποινικοποιείται».

Πρόκειται για μία αναγκαία νομοθετική πρόβλεψη, ιδίως με δεδομένη την ευρύτατη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας, μέσα από τα οποία μπορεί να λαμβάνουν χώρα, συχνά και κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο, ανεπιθύμητες επικοινωνίες για τον δέκτη, ακόμα και από άγνωστα πρόσωπα.

Ευνόητο είναι ότι η ως άνω διάταξη δεν αποκλείει την ποινική τιμώρηση του δράστη και για άλλες αξιόποινες πράξεις, εφόσον αυτές διαπράττονται από τον τελευταίο.

 

Facebook Comments