Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της DBRS. Συγκεκριμένα οι τιμές των ακινήτων παρουσίασαν οριακή αύξηση τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018 μετά τη συνεχόμενη πτώση που σημείωναν από το 2008. Σύμφωνα με τη DBRS, ανάπτυξη εμφάνισε και το ΑΕΠ το 2017 και εκτιμάται ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί και το 2018. Εάν διατηρηθεί η ανοδική τάση, η DBRS αναμένει ότι η ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων θα συμβάλει και στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Για τη DBRS, σημαντικά στην ανάκαμψη των ακινήτων θα συμβάλει και η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας καθώς πρόκειται για έναν σημαντικό παράγοντα για την ανάκαμψη στην Ελλάδα. Ήδη η ανάκαμψη των αδειών οικοδόμησης σε ορισμένες αγορές σηματοδοτεί την αρχή μια τέτοιας ανάκαμψης από το τωρινό χαμηλό επίπεδο. Οι αγορές των ομολόγων αναμένεται επίσης να επωφεληθούν καθώς η ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων στηρίζει τη βελτίωση των αποδόσεων των στεγαστικών δανείων και των καλυμμένων ομολόγων.

Η DBRS αναμένει ότι η ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων θα είναι σταδιακή εξαιτίας της φορολογίας, της υποτονικής χορήγησης των στεγαστικών δανείων, της επιδείνωσης των δημογραφικών στοιχείων και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο ρυθμός ανάκαμψης θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, στη μείωση της ανεργίας, στην ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και στην απλούστευση του φορολογικού συστήματος.

Η DBRS θεωρεί επίσης ότι η απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις συναλλαγές ακινήτων, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και μια ενδεχόμενη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάκαμψη στην αγορά κατοικίας. 

Facebook Comments