Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή του 60% της συνολικής οφειλής προς το ΔΝΤ αποκαλύπτει η έκθεση του Ταμείου.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να χρωστάει περίπου 9,5 δισ. ευρώ (7,7 δισ. SDR) στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα οποία πρέπει να αποπληρώνει με ρυθμό 1,9 δισ. ευρώ ετησίως (1,5 δισ. SDR) για όλη την περίοδο από το 2019 μέχρι και το 2023 (το υπόλοιπο πρέπει να πληρωθεί στις αρχές του 2024).

Με βάση την έκθεση, η Ελλάδα έχει εκφράσει την πρόθεση να πληρώσει άμεσα περίπου τα 4,6 δισ. SDR ή 5,7 δισ. ευρώ, κίνηση που θα συνέβαλε στην εξοικονόμηση τόκων πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η Ελλάδα λόγω της εκταμίευσης του δανείου από το ΔΝΤ φτάνει ακόμη και στο 4,9%, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να χρωστάει ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 318% της ίδιας συμμετοχής της στο «κεφάλαιο» του ΔΝΤ.

Μείωση αυτής της αναλογίας θα επιφέρει αντίστοιχα και μείωση του επιτοκίου δανεισμού. Ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα γίνεται και από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στο ΔΝΤ, Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, στην επιστολή του ιδίου, η οποία και ενσωματώνεται στην έκθεση του Ταμείου, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει περαιτέρω ενέργειες για να βελτιώσει το προφίλ του ελληνικού χρέους, μεταξύ των οποίων και η πρόωρη αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απόφαση θα ληφθεί σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους».

Facebook Comments