Επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) διατηρώντας αμετάβλητη την πολιτική της, με το βασικός της επιτόκιο να παραμείνει στο 0,75% και τα επίπεδα των αγορών εταιρικών και κρατικών ομολόγων στις 10 δισ. και 435 δισ. στερλίνες αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις αυτές ήταν ομόφωνες.

Facebook Comments