Η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει ότι η οικονομική δραστηριότητα θα παραμείνει σε θετική αναπτυξιακή τροχιά, με ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% το 2019 και 2,1% το 2020 σημείωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τόνισε ότι από την έναρξη της κρίσης χρέους, έχει επιτευχθεί μια πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή, με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εφαρμογή ενός τολμηρού προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.  

Ο ίδιος περιέγραψε τις εννέα προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα: 

• Μείωση του υψηλού ποσοστού ΜΕΔ.
• Μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα από 3,5% του ΑΕΠ σε 2,2% του ΑΕΠ έως το 2022 και αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής.
• Διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αποδοτικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων.
• Επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
• Εφαρμογή πιο στοχευμένης πολιτικής για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
• Ευελιξία στην αγορά εργασίας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
• Διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των θεσμών.
• Ενίσχυση του «τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και ειδικότερα:
•    Υψηλό απόθεμα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
•    Υψηλό δημόσιο χρέος.
•    Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση.
•    Αργός ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας.
•    Υψηλό ποσοστό ανεργίας.
•    Προβλεπόμενη δημογραφική μείωση του πληθυσμού.
•    Επενδυτικό κενό.
•    Επιχειρηματικό περιβάλλον που δεν είναι φιλικό προς τις επενδύσεις.

Facebook Comments