Μία ουσιαστική παρέμβαση πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής κ. Πέτρος Κόκκαλης, κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2019, στην πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (GUE/NGL), για τη διαμόρφωση των δέκα (10) σημείων με τις βασικές πολιτικές θέσεις της ομάδας.

Ο κ. Κόκκαλης, σημείωσε ότι στο πρώτο σημείο των θέσεων που αφορά στην ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό να τονισθεί το κατεπείγον και το ανθρωπογενές, της κατάστασης. Για το λόγο αυτό, επισήμανε ότι «η κλιματική αλλαγή ως όρος έχει αναφορά στη μετεωρολογία. Η κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης και οι κοινωνίες μας και συνδέεται με το ανθρωπογενές της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι μία κλιματική έκτακτη ανάγκη και η ανάληψη όποιας αποτελεσματικής πολιτικής δράσης χρειάζεται να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο», κατέληξε ο ευρωβουλευτής με τον Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία κι εκπρόσωπος της πολιτικής κίνησης Κόσμος.

Η παρέμβαση του κ. Κόκκαλη αφορούσε στο πρώτο σημείο των πολιτικών θέσεων της ομάδας,  στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω:

1. Ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας.

Α. Δημιουργία ειδικής επιτροπής «Κλιματικής Έκτακτης Ανάγκης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Β. Δημιουργία ενός «πράσινου σχεδιασμού» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση την ανάληψη του δεσμευτικού στόχου για τη μείωση του CO2 κατά 70% μέχρι το 2030 και τη χρήση 100% ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2050.

Γ. Καθορισμός νέων στόχων για τη Κοινή Αγροτική Πολιτική με σκοπό την υποστήριξη των μικρών, τοπικών παραγωγών και του δίκαιου εμπορίου, ενισχύοντας την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών.

Δ. Την αξιοποίηση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου με σκοπό τη μαζική αύξηση των δημοσίων «πράσινων» επενδύσεων  (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημόσιες συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές/ εμπορευματικές μεταφορές, ανακαίνιση κτιρίων κ.λπ.) ·

Ε. Αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ μετρώντας τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από το πλέγμα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισίου για το Κλίμα.

Τα δέκα σημεία (10) σύμφωνα με το τελικό κείμενο αφορούν μεταξύ άλλων την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ στην Ευρώπη, τον τερματισμό των πολιτικών λιτότητας που διευρύνουν τις ανισότητες και ενισχύουν την ακροδεξιά, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, τον αναπροσανατολισμό της εμπορικής πολιτικής, την υιοθέτηση μίας ανθρώπινης πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου που να εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προάσπιση της ειρήνης.

Τα δέκα σημεία των πολιτικών θέσεων της πολιτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (GUE/NGL) μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://www.guengl.eu/content/uploads/2019/07/10demands.pdf

 

Facebook Comments