Κλειδί για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αποτελεί για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης η ουσιαστική βελτίωση του τραπεζικού κλάδου της Ελλάδας, και η Fitch  το έθεσε ξεκάθαρα στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας το μήνυμα για πλήρη άρση των capital controls και την εφαρμογή των σχεδίων ΤΧΣ-ΤτΕ για τη μείωση των κόκκινων δανείων.

Ο οίκος χαιρέτισε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου. Το γεγονός ότι η εποπτεία των πολιτικών που αφορούν τον κλάδο αποτελεί πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών (σε αντίθεση με την κοινή ευθύνη που είχαν υπό την προηγούμενη κυβέρνηση τα υπουργεία Οικονομίας και Δικαιοσύνης, αποτελεί έτσι θετική εξέλιξη για την Fitch η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών στους συγκεκριμένους τομείς.

“Προχωρήστε” με τα σχέδια για τα NPEs

Όπως σημείωσε η Fitch, η ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, αν και βελτιώνεται, παραμένει αδύναμη. Τα NPLs έχουν μειωθεί στο 45,1% (στοιχεία α’ τριμήνου) από 48,5% τον Μάρτιο του 2018. Αν και το απόθεμα των NPLs μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό (-13,5% ετησίως), σε σχέση με τα συνολικά ανοίγματα, υποχωρούν πιο αργά εξαιτίας της συνεχιζόμενης πιστωτικής συρρίκνωσης (-7% ετησίως).

Η οικονομική ανάκαμψη, η σταδιακή ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων, οι πωλήσεις των NPEs, η πιο εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και – σε μικρότερο βαθμό – ο εξωδικαστικός μηχανισμός, αναμένεται να βοηθήσουν τις τράπεζες να πετύχουν τους νέους στόχους για τα NPEs που υπέβαλαν στον SSM για το 2021 (δείκτης NPEs λίγο κάτω του 20%). Ο νέος νόμος Κατσέλη θα βοηθήσει επίσης σε αυτήν την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την Fitch τα δύο σχέδια των ΤΧΣ και ΤτE θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να μειώσουν τα NPEs πιο γρήγορα. Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από το χρονοδιάγραμμα είναι ακόμα μεγάλη, ενώ άγνωστο παραμένει εάν υπάρχει συμμόρφωση των σχεδίων με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και εάν θα υπάρξει χρήση αυτών των σχεδίων από τις τράπεζες.

Το μήνυμα για την πρόοδο σε αυτό το μέτωπο το έχει στείλει εδώ και μήνες η Fitch. Κατά το ταξίδι των στελεχών της στην Αθήνα στις αρχές του έτους είχε επισημανθεί πως τα σχέδια που έχουν προτείνει οι ελληνικές αρχές για τις τράπεζες δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στις αξιολογήσεις της. Εμμέσως πλην σαφώς είχε διαμηνύσει πως εάν προχωρήσουν θα κάνουν την διαφορά για το rating της Ελλάδας αλλά και του κλάδο. Συγκεκριμένα η κ. Κριστίνα Τορέγια, επικεφαλής τραπεζικής ανάλυσης του οίκου, είχε τονίσει πως σε περίπτωση που προχωρήσουν αυτά τα δύο σχέδια θα είναι ένας παράγοντας που θα αλλάξει τα δεδομένα για τον κλάδο καθώς ένα μεγάλο μέρος των NPEs θα βγει από τους ισολογισμούς των τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα κάνουν εκτεταμένη χρήση αυτών των σχεδίων. Αυτό, κατά την άποψη της Fitch, θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της εξυγίανσης της ποιότητας του ενεργητικού, θα φέρει σταθερότητα, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τελικά να στηρίξουν την οικονομία

Πλήρης άρση των capital controls

Τα προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών έχουν βελτιωθεί με τη βοήθεια της αύξησης των καταθέσεων και των εκδόσεων ομολόγων, όπως αναφέρει ο οίκος. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα εξέδωσαν πρόσφατα Tier 2 για να αυξήσουν τα συνολικά κεφαλαιακά αποθέματά τους. Συγκεκριμένα, ο Πειραιώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου του 2019 με επιτόκιο 9,75% και η Εθνική Τράπεζα άντλησε επίσης 400 εκατ. ευρώ στα μέσα Ιουλίου του 2019, μετά τις εκλογές, με επιτόκιο 8,25%. Στα τέλη Μαρτίου, η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μειώθηκε στα 8,4 δισ. ευρώ από 33,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017, γεγονός που αντανακλά σημαντικές βελτιώσεις στα προφίλ χρηματοδότησης. Αυτό προέκυψε μόνο από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, καθώς οι τράπεζες είχαν εξοφλήσει πλήρως τον ELA μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2019.

Η Fitch τονίζει πως αναμένει ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι κεφαλαίου θα αρθούν μέχρι το τέλος του έτους, λαμβάνοντας υπόψιν τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας των τραπεζών και τη μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές για το κράτος και τις τράπεζες.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments