Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020. Τα ποσά φέτος θα παραμείνουν ίδια και οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν από τον επόμενο χρόνο.

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12) και την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Facebook Comments