Σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα BB από B+ προηγουμένως προχώρησε ο οίκος R&I, θέτοντας παράλληλα το outlook σε «σταθερό».

Όπως υποστηρίζει στην ανάλυσή του, παρά το υψηλό χρέος η βιωσιμότητα έχει βελτιωθεί, ενώ η εκλογή της νέας κυβέρνησης δίνει σταθερότητα και σε πολιτικό επίπεδο.

Υποστηρίζει ότι η οικονομία θα τονωθεί, αν η κυβέρνηση καταφέρει να κάνει πρόοδο στη μείωση του φορολογικού βάρους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και στις ιδιωτικοποιήσεις.

Ο ιαπωνικός οίκος καταγράφει τα δεδομένα σε επίπεδο οικονομίας, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι οι κεφαλαιακοί δείκτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι υψηλότεροι από τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Facebook Comments