Ανακοινώθηκε επίσημα από την Έλληνική Ένωση Τραπεζών η αναστολή καταβολής χρεωλυσίων για επιχειρηματικά δάνεια, έως τις 30/9/2020, την οποία προανήγγειλε νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Η διευκόλυνση αυτή αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την κρίση που έχει πυροδοτήσει η πανδημία του κορωνοϊού. Προϋπόθεση για την χρήση της ρύθμισης αυτής, οι εταιρίες να είχαν ενήμερα δάνεια στις 31/12/2019.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρεται: «Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά».

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης μπορούν να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, αναφέρουν επίσης, ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας.

Facebook Comments