Άνοιξε η εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των  φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2019.

Η προθεσμία για την υποβολή τους λήγει στις 30 Ιουνίου αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα δοθεί παράταση πέρα από την συγκεκριμένη ημερομηνία, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

Facebook Comments