Στο 1ο δίμηνο 2020 καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών αγαθών και οριακή μείωση του εμπορικού ελλείμματος, σημειώνει η Eurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές εμπορευμάτων ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5,3% ή €276,2 εκατ. με τη θετική συνεισφορά της κατηγορίας των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων να υπεραντισταθμίζει την αρνητική των πετρελαιοειδών. Στη μεν πρώτη σημειώθηκε αύξηση 9,5%, στη δε δεύτερη πτώση -4,8%. Η μεταβολή της τελευταίας εξηγείται από τη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Τέλος, η ετήσια αύξηση των εισαγωγών εμπορευμάτων ήταν ηπιότερη (2,1% ή €190,8 εκατ.) με αποτέλεσμα τη μείωση – έστω και οριακή – του εμπορικού ελλείμματος κατά €85,4 εκατ. (από τα -€3.680,3 εκατ. το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 στα -€3.594,9 εκατ. το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020).

Καθότι η αρνητική διαταραχή της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid–19 δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά το πλήθος το χωρών με τις οποίες συναλλάσσεται για αγορά και πώληση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, στους επόμενους μήνες, και ειδικά στα στοιχεία του 2ου και του 3 ου τριμήνου, αναμένεται μεγάλη πτώση των εξαγωγών και των εισαγωγών.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, Απρίλιος 2020), ο όγκος του διεθνούς εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες το 2020 προβλέπεται να συρρικνωθεί σε ετήσια βάση κατά -11,0%. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες (αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες) εκτιμάται μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών κατά -12,8% (-9,6%) και -11,5% (-8,2%) αντίστοιχα.

Για την ελληνική οικονομία προβλέπεται διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στο -6,5% του ΑΕΠ το 2020 από -2,1% το 2019 (-1,4% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος).

Η εν λόγω άνοδος εξηγείται από το ισχυρό πλήγμα που αναμένεται να δεχτούν οι κλάδοι του τουρισμού και των μεταφορών με αποτέλεσμα τη μεγάλη συρρίκνωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών.

Facebook Comments