Ο ευρωβουλετής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης ξεκίνησε το 2004 με μόλις ένα στρέμμα και κατάφερε σήμερα να βρεθεί με περισσότερα από 28 ακίνητα.

Όπως παρουσιάζει το Πρώτο Θέμα:

To 2004 είχε ετήσιο εισόδημα 27.900,59 ευρώ από τη βουλευτή αποζημίωσή του και 31.344,84 ευρώ από λοιπά έσοδα. Από ακίνητα είχε μόνο 50% χωραφιού 1.040 τμ στον Μαραθώνα. Το χαρτοφυλάκιό του ανερχόταν στις 71.484,60 ευρώ και οι καταθέσεις του στις 205.835,02 ευρώ.

To 2005 είχε ετήσιο εισόδημα 211,335,10 ευρώ ο ίδιος, της συζύγου του ανερχόταν στις 23.113,25 ευρώ. Οι καταθέσεις του είχαν αυξηθεί στις 289.902 ευρώ και το χαρτοφυλάκιό του στις 102.000 σε νέα προϊόντα, εκποιεί αμοιβαίο 28.000 ευρώ.

Το 2006 αγόρασε βοσκότοπου εμβαδού 4.051 τμ στη Σητεία αντί 5.979,20 ευρώ.

Το 2008 αγόρασε από τη σύζυγό του διαμέρισμα 80,50 τμ στη Σητεία αντί 73.500 ευρώ.

To 2010 είχε ετήσιο εισόδημα 81.363,84 ευρώ από τη βουλευτή αποζημίωσή του και 43.492,74 ευρώ από άλλες πηγές. Η σύζυγός του είχε εισόδημα 30.751,80 ευρώ. Οι καταθέσεις του έφταναν τις 411.319,06 ευρώ και το χαρτοφυλάκιό του στις 863.092,40 ευρώ (αξία κτήσης).

Το 2011 είχε ετήσιο εισόδημα 113.777,15 ευρώ, της συζύγου του ανερχόταν στις 29.517,82 ευρώ. Είχε καταθέσεις 489.235,19 ευρώ και χαρτοφυλάκιο 863.092,40 (αξία κτήσης).

Το 2015 είχε ετήσιο εισόδημα 217.573,95, καταθέσεις 771.991,47 ευρώ και χαρτοφυλάκιο 602,262 ευρώ (αξία αποτίμησης).

Το 2016 είχε ετήσιο εισόδημα 235.066,27 ευρώ, η σύζυγός του 27.111,30 ευρώ και καταθέσεις 1.010.412,38 ευρώ.

Το 2017 είχε ετήσιο εισόδημα 252.700,95 ευρώ, η σύζυγός του 25.265,65 ευρώ, καταθέσεις 1.094.560,12 ευρώ και χαρτοφυλάκιο 19 τίτλους μετοχών και αμοιβαίων ύφους 973.593,94 (αξία αποτίμησης). Προχώρησε σε εκποίηση 667 μερίδων αμοιβαίου 211.952,59 ευρώ.

Το 2018 δήλωσε ετήσιο εισόδημα 257.245,21 ευρώ και η σύζυγός του 30.804,13 ευρώ. Δήλωσε την αφορά 8 διαμερισμάτων, μίας δενδροκαλλιέργιας και ενός οικοπέδου. Έχει καταθέσεις 834.346,47 ευρώ και χαρτοφυλάκιο 593.916,89 ευρώ, εκποίησε τίτλους αξίας 365.858,61 ευρώ.

Τα διαμερίσματα που αγόρασε το 2018

  1. Διαμέρισμα 70,8 τμ στον 4ο όροφο πολυκατοικίας του 1958 και αποθήκη 3,5 τμ επί της οδού Πατησίων. Για την αγορά που έγινε το Μάιο του 2018 ο κ. Παπαδημούλης κατέβαλε 48.000 ευρώ αν και το ακίνητο έχει αντικειμενική αξία 61.328 ευρώ.
  2. Την ίδια περίοδο και στην ίδια πολυκατοικία και όροφο αγοράζει και δεύτερο διαμέρισμα 106 τμ αντί 52.500 ευρώ (αντικειμενική 97.055 ευρώ). Ωστόσο, στις 28/10/2018 το μεταβιβάζει με γονική παροχή στο γιο του.
  3. Διαμέρισμα 67 τμ στον 3ο όροφο πολυκατοικία του 1970 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Για την αγορά καταβλήθηκε το ποσό 33.000 ευρώ (αντικειμενική 51.074 ευρώ).
  4. Στην ίδια πολυκατοικία αγόρασε και δεύτερο διαμέρισμα του 1ου ορόφου 67 τμ αντί 30.000 ευρώ (αντικειμενική 46.431 ευρώ).
  5. Στις 28/2/2018 προχώρησε σε αγορά διαμερίσματος 70τμ στον 1ο όροφο πολυκατοικίας του 1968 επί της οδού Αχαρνών. Για την αγορά κατέβαλε 37.000 ευρώ (αντικειμενική 48.510 ευρώ). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπαδημούης προχώρησε λίγους μήνες μετά σε αγορά και δεύτερου διαμερίσματος 67 τμ στον 3ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.
  6. Διαμέρισμα 96 τμ (με φωταγωγό) στον 2ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 επί της οδού Αριστοτέλους,Για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 40.000 ευρώ (αντικειμενική 66.528 ευρώ).
  7. Στην ίδια πολυκατοικία αλλά στον 6ο όροφο αγόρασε και δεύτερο διαμέρισμα 92 τμ αντί 51.500 ευρώ (αντικειμενική 75.900 ευρώ).
  8. Διαμέρισμα 143 τμ στον 1ο όροφο πολυκατοικίας του 1939 στην οδό Πατησίων κοντά την Πλατεία Αμερικής. Η αγορά έγινε στις 13.6.2018 αντί 52.500 ευρώ (αντικειμενική 97.055 ευρώ), ενώ στις 17.11.2018 το μεταβίβασε στην κόρη του.

Σημειωτέον ότι σε συνέντευξή του είπε ότι στα 3 από αυτά τα διαμερίσματα φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες και το ενοίκιο που εισπράττει μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ είναι 5,5 ευρώ/τετραγωνικό.

Facebook Comments