Νέες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες η Deutsche Bank, μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2020, οι οποίες είναι αρκετά υψηλότερες από τις τρέχουσες στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται σε νέα έκθεση, οι βασικές τάσεις που εντόπισε η Deutsche Bank στις δύο ελληνικές τράπεζες που καλύπτει χαρακτηρίστηκαν από την επίδραση στα έσοδα από χαμηλότερες αποδόσεις των δανείων οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τους υψηλότερους όγκους (λόγω των επιχειρηματικών δανείων) και υποστηρίχθηκαν από τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) τόσο στην Alpha Bank όσο και στην Eurobank ήταν χαμηλότερα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση κατά περίπου 1%-2%, με τις επιδόσεις της Alpha Bank να ήταν ανάλογες των εκτιμήσεων της D.B, ενώ της Eurobank ήταν ελαφρώς χαμηλότερες. Τα έσοδα από προμήθειες ήταν καλύτερα από το αναμενόμενο και στις δύο τράπεζες, αλλά χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση.

Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα ευθυγραμμίστηκαν επίσης ευρέως με τις εκτιμήσεις ωστόσο, η απόδοση του επαναλαμβανόμενου κόστους ήταν καλύτερη στην Alpha Bank και στο -7% σε βάση τριμήνου έναντι -4% στην Eurobank. Τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη (PPI) ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα και για τις δύο τράπεζες, αλλά κυρίως, στην Alpha Bank.

Η D.B αναθεωρεί επίσης τις προβλέψεις της για τις ελληνικές τράπεζες, για να λάβει υπόψη τις τρέχουσες προοπτικές της μετα-Covid περιόδου. Μειώνει σημαντικά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη και των δύο τραπεζών για το 2020 και το 2021. Για την Alpha οφείλεται στις αυξημένες ζημιές από δάνεια κατά τα έτη αυτά ενώ για το 2022 βλέπει βελτίωση. Σε ό,τι αφορά την Eurobank, η μείωση οφείλεται στις υψηλότερες προβλέψεις για το 2021-2022.

Επίσης για την Alpha αυξάνει ελαφρώς τις εκτιμήσεις για τα NII για το 2020 λόγω υψηλότερων όγκων, χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης και χαμηλότερων εξόδων NPE το 2020, ενώ μειώνει το NII του 2021 κατά 3%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των NPE λόγω της τιτλοποίησης.

Για την Eurobank υποβαθμίζει της εκτιμήσεις της για τα NII κατά 1,5% το 2020 και 3% το 2021, λόγω της χαμηλότερης συνεισφορά των NPE, ενώ μειώνει και τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα από προμήθειες κατά 4% για το 2020, λόγω των χαμηλότερων επιπέδων δραστηριότητας.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments