Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών  της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2” και με λατινική γραμματοσειρά “GEKTERNAB2”.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Το Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε εξάλλου επισήμως ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €500 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €10.602.400 και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 18.06.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 22.06.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

Facebook Comments